ZHONG SHAN WAX MUSEUM 

Location: ZHONG SHAN, China 

Area: about 1000 Sqm    

Wax Figures: about  45  Pcs