A B O U T   U S


Zhongshan Grand Orient Wax Art Co., Ltd. located in Zhongshan, Guangdong is one of the earliest organizations making waxwork creations and has been specializing in waxworks art creation for nearly twenty years. 

Now we have our own professional brand wax museum “Wei Mu Kai La”. 

We got authorization from more than 70 celebrities around the world, like Yuan Longping, Yang Liwei, Lang Lang, Zhang Jizhong, Jiang Kun, Liu Xiao Ling Tong, Yu Rongguang, Li Chen, Li Rui, Pan Xiaoting, Liu Xiaoqing, Johann Sebastian Bach, Vitas and Stephen Hendry, etc. Get your wax figure product free consulting today!>>

Zhongshan Grand Orient Wax Art Co., Ltd. has created more than 600 sets of wax figures which have spread to wax museums and exhibition halls all over the world. Our brand of wax museums is growing up fast in China and overseas. China national brand wax museums can be found in Malaysia, Guangzhou, Changsha, Xiamen, Dalian, Lijiang...

A B O U T   U S


Zhongshan Grand Orient Wax Art Co., Ltd. located in Zhongshan, Guangdong is one of the earliest organizations making waxwork creations and has been specializing in waxworks art creation for nearly twenty years. Now we have our own professional brand wax museum “Wei Mu Kai La”. We got authorization from more than 70 celebrities around the world, like Yuan Longping, Yang Liwei, Lang Lang, Zhang Jizhong, Jiang Kun, Liu Xiao Ling Tong, Yu Rongguang, Li Chen, Li Rui, Pan Xiaoting, Liu Xiaoqing, Johann Sebastian Bach, Vitas and Stephen Hendry, etc.  


 Get your wax figure product free consulting today!>>

A B O U T   U S


Zhongshan Grand Orient Wax Art Co., Ltd. has created more than 600 sets of wax figures which have spread to wax museums and exhibition halls all over the world. Our brand of wax museums is growing up fast in China and overseas. China national brand wax museums can be found in Malaysia, Guangzhou, Changsha, Xiamen, Dalian, Lijiang...

,

Zhongshan Grand Orient Wax Art Co., Ltd. has created more than 600 sets of wax figures which have spread to wax museums and exhibition halls all over the world. Our brand of wax museums is growing up fast in China and overseas. China national brand wax museums can be found in Malaysia, Guangzhou, Changsha, Xiamen, Dalian, Lijiang...

W A X   P R O D U C T I O N

P R O C E S S

Zhongshan Grand Orient Wax Art Co., Ltd. has created more than 600 sets of wax figures which have spread to wax museums and exhibition halls all over the world. Our brand of wax museums is growing up fast in China and overseas. China national brand wax museums can be found in Malaysia, Guangzhou, Changsha, Xiamen, Dalian, Lijiang...

W A X   P R O D U C T I O N

P R O C E S S

W A X   P R O D U C T I O N

P R O C E S S

O U R   M A S T E R P I E C E

O U R   M A S T E R P I E C E


O U R   M A S T E R P I E C E

Contact us for more wax figures details>>

Contact us for more wax figures details>>

W O R L D W I D E

P R O J E C T S

W O R L D W I D E   P R O J E C T S

W O R L D W I D E

P R O J E C T S

MALAYSIA RED CARPET

WAX  MUSEUM 

  

Location: SHAH ALAM, Malaysia     

Area: about 3000 Sqm(Museum No.1), about 3000 Sqm(Museum No.2)   

Wax Figures: about 80 Pcs(Museum No.1), about 78 Pcs(Museum No.2) 


The largest wax museum in South East Asia.               


Video link: https://youtu.be/2SXgf4nc4xU 
MALAYSIA RED CARPET WAX MUSEUM 


 Location: SHAH ALAM, Malaysia     

Area: about 3000 Sqm(Museum No.1), about 3000 Sqm(Museum No.2)   

Wax Figures: about 80 Pcs(Museum No.1), about 78 Pcs(Museum No.2) 


The largest wax museum in South East Asia.             


Video link: https://youtu.be/2SXgf4nc4xU 

MALAYSIA RED CARPET WAX MUSEUM  

Location: SHAH ALAM, Malaysia      

Area: about 3000 Sqm(Museum No.1), about 3000 Sqm(Museum No.2)    

Wax Figures: about 80 Pcs(Museum No.1), about 78 Pcs(Museum No.2)  


       The largest wax museum in South East Asia.  

Video link: https://youtu.be/2SXgf4nc4xU 

F R E E   C A T A L O G

D O W N L O A D 


Click image to download>>

F R E E   C A T A L O G

D O W N L O A D  


Click image to download>>

F R E E   C A T A L O G

D O W N L O A D   


Click image to download>>

C O N T A C T   U S   F O R   F R E E

C O N S U L T I N G

C O N T A C T   U S   F O R   F R E E

C O N S U L T I N G

C O N T A C T   U S   F O R 

F R E E   C O N S U L T I N G

Check your information